Autenticació per a Administrador a la llista Portal_cp-cat
Contrasenya de Administrador de la llista:

Important: a partir d'aquí, caldrà que tingueu les galetes habilitades en el vostre navegador. En cas contrari, us haureu de tornar a autenticar per a cada operació.

La interfície administrativa del Mailman utilitza galetes de sessió, de manera que no us hàgiu de tornar a autenticar per a cada operació. Aquesta galeta expirarà automàticament quan sortiu del navegador. De manera alternativa, podeu eliminar-la explícitament si feu clic al botó Surt a sota d'Altres tasques administratives (el qual es mostrarà un cop hàgiu entrat).


Llista Portal_cp-cat, administrada per serveipremsa at cartadelapau.org
Interfície administrativa de la llista Portal_cp-cat (requereix autorització)
Vista general de totes les llistes de correu de cartadelapau.org

Delivered by Mailman
version 2.1.13
Funciona amb el Python GNU's Not Unix Debian Powered